Lyssningsanslutningen - Kuuntelukaista

För att lyssna på en digital taltidning krävs en internetanslutning. Man kan skaffa en sådan själv, men medlemmar i synskadeföreningar eller personer vars synskada är lika med eller högre än 50% har rätt till en gratis anslutning (inklusive modem) som kallas för Lyssningsanslutningen. Lyssningsanslutningen är en begränsad anslutning som enbart går att använda till att lyssna på taltidningar. Det går till exempel inte att surfa på internet eller att läsa e-post med den. Rättigheten till Lyssningsanslutningen kontrolleras vid beställningen av en taltidning som görs via FSS rehabiliteringsrådgivare.

Lyssningsanslutningen är en 3G-Mobilenätsanslutning som kopplas till Daisy-spelaren trådlöst (WLAN). Lyssningsanslutnings-paketet innehåller ett 3G-modem och SIM-kort.


Bli medlem


Huvudstadsregionens taltidningsförenings erbjuder åt sina medlemmar Hufvudstadsbladets digitala taltidning. Medlemsavgiften är 130€ per år. I avgiften ingår prenumerationen på taltidningen, tekniskt stöd och en eventuell licens till Pratsam Reader App,Web eller Win. Vi hjälper också till med utlåningen av Synskadades förbunds Daisy-spelare och lyssnaranslutningen.