HBL som taltidning

Huvudstadregionens taltidningsförening har i över tio år erbjudit Huvudstadsbladet som taltidning. Vår uppgift är att producera och vara med att utveckla taltidningen, så att personer med synskada och läshandikapp dagligen får Huvudstadsbladet till sin Pratsam apparatur. I dag har vi kommit till ett skede där du får du lyssna på så gott som hela HBL från pärm till pärm, tackvare talsyntesen Samuel.

Prenumerationen av Huvustadsbladet som taltidning kostar 130€ per år. Utrustningen, en bärbar Pratsam Mobile eller en stationär Pratsam Box, utlånas avgiftsfritt.

Pratsam Mobile

Bärbara Pratsam Mobile är spelaren för den som vill ha tillgång till talböcker eller taltidningar oberoende av plats och tid. Pratsam Mobile fungerar över 3G nätet och kräver en mobil internetanslutning.


Mera om Pratsam Mobile på Pratsams hemsida

Pratsam Box

Stationära Pratsam Box är spelaren för den som alltid vill lyssna på taltidningen från samma plats. Spelaren är rejäl, enkel och har stora tydliga knappar. Pratsam Boxen kräver Ethernet-internetförbindelse.

Mera om Pratsam Box på Pratsams hemsida

Internetabonnemang

För att lyssna på taltidningen krävs en internetanslutning, med minst 0,5Mb/s nerladdning. Synskadades centralförbund erbjuder en gratis internet förbindelse, en såkallad "lyssnarlinje", åt kunder med synskada. Denna internetförbindelse kan användas med Pratsam utrustningen.

Läs mera om lyssnarlinjen

Beställ taltidningen!

Huvudstadsregionens taltidningsförening erbjuder Huvudstadsbladet som taltidning för en årlig avgift på 130€. Utrustningen får du låna avgiftsfritt.