Huvudstadregionens taltidningsförening rf.

Vår uppgift är att erbjuda tekniskt stöd och olika lösningar för lyssnandet av den digitala taltidningen. Vi understöder också produktionen av tidningen som sköts av Finlands Svenska taltidningsföreningen (FSTF). Vi vill att alla våra medlemmar skall kunna lyssna på Huvudstadsbladet som taltidning dagligen.

Huvudstadregionens taltidningsförening (HTF) har i över tio år erbjudit Huvudstadsbladet som digitaltaltidning. Första digitala taltidningen lästes in i studio och distribuerades åt kunden via en för tjänsten tillämpad taltidningsapparat. I dag har vi kommit till ett skede där du får du lyssna på så gott som hela HBL från pärm till pärm med talsyntesen Samuel och förutom med en Daisy-kompatibel spelare, har utbudet på sätt att lyssna på taltidningen ökat med en webläsar-spelare, Windows program och en mobil applikation för iOS samt Android systemen. Nedan närmare beskrivning på spelarna.

Daisy-spelare


Victor Reader Stratus 4i

Daisy-spelarna lånas ut av Synskadades förbund rf. Spelarna kopplas till ett trådlöst nät (WLAN) och fungerar trådlöst, spelarna har också bra batteritid. Distributionen sköts av det nationella systemet som Synskadades förbund tillhandahåller (Lehtikuuntelu). Spelarna lånas gratis ut åt personer vars synskada är lika med eller högre än 50%.

Victor Reader Startus 4i spelaren har stora och klara knappar och passar också bra åt personer som inte känner sig bekväm med tekniska apparater. Spelaren har bra högtalare.

Plextalk Linio Pocket

Plextalk Linio Pocket är en fickmodell. Den anpassar sig bäst åt användare som är van vid tekniska apparater och vill ha en mobil lösning. Spelaren används med hörlurar.


Läs mera om Daisy-spelarna (på finska) på Synskadades förbunds hemsida


Internetabonnemang

För att lyssna på taltidningen krävs en internetanslutning. Synskadades centralförbund erbjuder en gratis internet förbindelse, en såkallad "lyssningsanslutningen", åt kunder vars synskada är lika med eller högre än 50%.

Läs mera om lyssningsanslutningen

Pratsam Reader Web


Pratsam Reader Web

Pratsam Reader Web är en talboks- och taltidningsspelare för synskadade och andra personer med läsnedsättning. Spelaren stöder DAISY-standarden, fungerar i vanliga webbläsare och kräver ingen installation. Därför är spelaren väldigt smidig för användaren att komma igång med. Användaren får en länk per e-post via taltidningen starts, därför kräves det att användaren har en e-post adress.


Mera om Pratsam Reader Web på Pratsams hemsida

Pratsam Reader App


Pratsam Reader App

För iOS och Android Pratsam Reader App är en för synskadade och andra personer med en läsnedsättning anpassad DAISY-spelare som fungerar på smarttelefoner och surfplattor.

Appen har alla funktioner som förväntas av en fullfjädrad app för synskadade. Förutom navigering i talpublikationer kan användaren lägga till bokmärken och ändra hastigheten på talet. Programmet har även en sleep timer-funktion.


Mera om Pratsam Reader App på Pratsams hemsida

Pratsam Reader Win


Pratsam Reader Windows

Pratsam Reader Win är en för synskadade och andra personer med en läsnedsättning anpassad talboksspelare som fungerar i Microsoft Windows.

Användargränssnittet är röstbaserat och ger respons via inbyggd en guideröst. Programmet kan styras helt och hållet med tangentbordet. Därför behövs ingen separat skärmläsare för att kunna använda Reader Win.

Programmet kan även aktiveras att startas automatiskt när datorn startar upp. Uppspelningen är strömmande och kan därför starta direkt när talboken eller taltidningen öppnas.

Mera om Pratsam Reader Win på Pratsams hemsida

Bli medlem för att lyssna på taltidningen


Huvudstadsregionens taltidningsförenings erbjuder åt sina medlemmar Hufvudstadsbladets digitala taltidning. Medlemsavgiften är 130€ per år. I avgiften ingår prenumerationen på taltidningen, tekniskt stöd och en eventuell licens till Pratsam Reader App,Web eller Win. Vi hjälper också till med utlåningen av Synskadades förbunds Daisy-spelare och lyssnaranslutning.